Grupet: RRYPI / Rrypa të dinamës

7PK2050 RRYP I DINAMES

Kodi: 7PK2050GBM