Grupet: DREJTIMI RROTAVE / Nyje

F10 NYJE E MRENSHME SET

Kodi: G8B008PC

Q3 POLLOSOVINA E MAJT SET

Kodi: 5ND407761E